Önskeringsvägen 26
167 63 BROMMA

Besöksadress:
Stortoget 3, Gamla Stan, Stockholm

Mobil: 070-3157976
E-post: hr@rqtab.se
E-post: hans.rundquist@evidenta.nu


RQT arbetar med ledarskapsutveckling och coaching med fokus på strategiskt ledarskap:

  • Stöd i strategisk långsiktig förändringsledning
  • Teamutveckling med kombination av verksamhetsfokus och samarbete
  • Utveckling av ledningsgrupper/GD, VD, Avd chefsnivå samt mellanchefer och första Linjens chefer

Min yrkesbakgrund:

Evidenta 2005 -
Delägare och konsult.

Right Sinova 1982 - 93 och 1995 - 05
VD, konsult och mentor.

Kanslersämbetet 1993 - 1995
Rådgivare till universitetskanslern för uppbyggnad av organisation och kvalitetssäkringssystem för universitet och högskolor.

Statskonsult AB 1976 - 1983
Organisations- och ledningskonsult .

Statens naturvetenskapliga forskningsråd 1968 - 1976
Avdelningschef.

Utbildning
- Fil Mag - Uppsala Universitet